Bigbank Affiliate program

BIGBANK biedt depositocontracten aan met een rentepercentages tot 4,05%.BIGBANK kan hogere rentepercentages bieden, omdat BIGBANK ook actief is op het gebied van consumentenkrediet, waar gemiddeld sprake is van hogere debetrentes. Tegelijkertijd zijn de kosten van BIGBANK laag doordat zij met de klanten communiceren via telefoon en internet, en geen kantorennetwerk in Nederland hebben. De procedure van het openen van een deposito is gemakkelijk. Bij eventuele vragen helpt de klantenservice van BIGBANK snel en deskundig!De voordelen van een deposito bij BIGBANK:• Aantrekkelijke rentepercentages tot 4,05% over het spaartegoed;• De klant kan al beginnen met kleine bedragen;• Een deposito is veilig en het rendement staat vooraf vast;• Het rendement wordt niet beïnvloed door fluctuaties van aandelenkoersen en marktrente;• Het kapitaal is gegarandeerd door het deposit

Available in

Monetizable domains

Advantages of LinkPizza

After signing up for LinkPizza you won‘t have to sign up for any other network anymore. No more applying for programs or copying tracking links. Simply install our plugin once and you‘re done. Still not convinced? Check our available programs below.

Share