Filosofiejuf NL Affiliate program

Op filosofiejuf.nl vind je alles over filosoferen met kinderen! Een heel bijzondere manier om met je kinderen in gesprek te gaan. Op de site vind je gratis tips en inspiratie, grappige en mooie gesprekken met kinderen, video's en een uitgebreide webshop. Het is de enige in kinderfilosofie gespecialiseerde webshop in Nederland. Met daarin toppers als de Praatprikkels (16.000+ ex. verkocht), de Praatplaatjes (5.000+ ex. verkocht) Kan niet bestaat niet (1000+ verkocht) en Denkdobbelen (700+ ex. verkocht) Emailing guidelines FamilyBlend: FamilyBlend hecht er groot belang aan dat de activiteiten, die via platformen aangesloten bij haar netwerk plaatsvinden, in overeenstemming zijn met de geldende Nederlandse wet- en regelgeving omtrent het verzamelen en verzenden van e-mailberichten. Dit is de reden dat FamilyBlend maatregelen heeft doorgevoerd die tot doel hebben een onrechtmatig gebruik van de marktplaatsen van het netwerk zo veel mogelijk tegen te gaan. Eén van deze maatregelen betreft het opstellen van de Compliance Guidelines Emailing van FamilyBlend. Doel van deze FamilyBlend Guidelines is dat Adverteerders en Publishers zich (nog beter) bewust zijn van hun verplichtingen onder de betreffende Nederlandse wet- en regelgeving. Toestemming vragen voor mailings: Publishers mogen enkel hun email bestand inzetten voor adverteerders die dit toestaan. Voor het definitief versturen van emails dienen publishers altijd toestemming te vragen aan de adverteerder en FamilyBlend. Dit kan via performance@familyblend.nl

Available in

  • affili.net/nl

100%
Approval percentage

Monetizable domains

Advantages of LinkPizza

After signing up for LinkPizza you won‘t have to sign up for any other network anymore. No more applying for programs or copying tracking links. Simply install our plugin once and you‘re done. Still not convinced? Check our available programs below.

Share