TechGirl.nl

TechGirl.nl

Nederlands grootste techblog voor jonge vrouwen. Op TechGirl kan je alles vinden over Coding, Gadgets en Social Media.

Channels by TechGirl.nl

techgirl.nl

TechGirl.nl TechGirl.nl 25.9k
Nederlands grootste techblog voor jonge vrouwen
Share