Soorten campagnes

Op ons platform bestel je als adverteerder, of maak je als publisher, verschillende soorten branded en native content, ook wel content marketing genoemd. Content marketing verschilt van bannering en programmatic (native) advertising. We leggen het je uit.

Content marketing

Content marketing kun je opdelen in twee typen marketing: branded en native content. Het verschil kun je zien als of de consument het herkent als een advertentie.

Branded content

Het schrijven van een artikel of plaatsen van een link waar de naam van de adverteerder direct zichtbaar is en waar is aangegeven dat het in opdracht van de adverteerder is geschreven.

Native content

Het linken en verwijzen naar een adverteerder’s website zonder dat de naam van de adverteerder direct zichtbaar is of genoemd wordt.

Programmatic is geen content marketing

Native content, wat vaak wordt gezien als programmatic content, is niet per definitie content marketing zoals wij deze bedoelen. Programmatic content zijn vaak banners die eruit zien als tekstuele content, maar eigenlijk advertenties zijn. Zij worden als native beschouwd omdat de lezer zich vaak niet bewust is van de advertentie doeleinden.

Producten en diensten geleverd door publishers

Publishers maken vaak keuzes uit welke diensten ze leveren aan adverteerders. Zij kunnen artikelen publiceren vanuit zichzelf als zijnde influential, of vanuit de website die ze beheren. Het type service hangt dan ook vaak af van welk medium ze gebruiken.

Affiliate links

Een specifieke URL met een adverteerder’s ID of naam. De affiliate link kan worden toegevoegd aan content die gaat over een product of dienst en leidt naar een pagina op de adverteerder’s website die het product of de dienst promoot. Affiliate links worden gebruikt om de traffic, die naar de adverteerder’s website gaat, vast te leggen.

Blogpost

Een algemene omschrijving van een native of branded artikel, specifiek door bloggers.

Copywriting

Het laten schrijven van een blogpost of artikel voor op de website of blog van de adverteerder. De adverteerder laat een externe partij haar visie geven op een onderwerp.

Post

Content op het kanaal van de publisher, denk aan een video of foto op Instagram of een blogpost op een website.

Link

Het toevoegen van content en links aan bestaande artikelen die goed zijn geschreven en over het onderwerp gaan of kunnen gaan. Dit kunnen ook verwijzingen zijn naar een al bestaand artikel.

Linkbuilding

Het toevoegen van links aan een website met als doel SEO verhoging door backlinks te verkrijgen en/of traffic te krijgen uit relevante onderwerpen die hoog scoren op het onderwerp waarop gezocht wordt.

Review

Een post over een product of dienst waarbij de voordelen en nadelen van gebruik ervan worden toegelicht, soms ten opzichte van concurrenten.

Storytelling

Het vertellen van een persoonlijk verhaal over een bedrijf of dienst zonder het direct aan te prijzen en een link te vermelden. Deze wordt geplaatst op de website van de adverteerder.

Winactie

Het plaatsen van een post met als doel promotie van het product of de dienst door iets weg te geven aan de lezer. De adverteerder stelt hiervoor prijzen ter beschikking.

Favoriete brands

Blogs en websites kunnen een lijst in hun sidebar plaatsen waarin zijn hun favoriete shops of brands weergeven. In deze selectie krijgen adverteerders en brands de mogelijkheid gepromoot te worden door influencers.