Audioropa Ringleiding

Briefing

Wat verwachten wij van een influencer:

Audioropa is een onderneming die professionele audiocommunicatie oplossing aanbied in de markt. Het mooie aan Audioropa is dat ze al jarenlange ervaring in deze markt hebben en dus hele hoge kwaliteit kunnen bieden. Let op: Deze campagne is alleen geschikt voor publishers die eerder over het onderwerp doofheid / slechthorendheid en ringleidingen geschreven hebben.

Wat is een ringleiding? Een ringleiding bestaat uit een ringleidingversterker en een kabel. Deze kabel (ook wel ‘inductielus’ genoemd) wordt aangelegd langs de plint, in de vloer, in de muur of zelfs in het plafond van de ruimte waarin de ringleiding geplaatst dient te worden. Een ringleiding geeft extra ondersteuning bij het luisteren naar één specifieke geluidsbron, zoals een tv, radio of microfoon. Het voordeel van een ringleidingversterker is dat u het geluid op een niveau kunt beluisteren dat voor u prettig is, zodat anderen geen last hebben van een tv of radio met een hoog volume.

De ringleidingversterker krijgt vervolgens een inputsignaal van bijvoorbeeld de televisie of een microfoon. Dit inputsignaal wordt omgezet in stroom en daarna door de aangelegde kabel naar de ringleiding gestuurd. Omdat de kabel in een lus aangelegd is, vormt deze als het ware één winding van een spoel. Wanneer stroom door een spoel gestuurd wordt, ontstaat een magnetisch veld. Om vervolgens geluid te krijgen van dit magnetische veld, moet gebruik worden gemaakt van een andere spoel. Deze tweede, kleinere spoel zit in bijna alle hoortoestellen ingebouwd. Deze kan geactiveerd kan worden door het gehoorapparaat op de T-stand te zetten. Zo kan de input van de ringleidingversterker, die via de ringleiding verzonden is, bij een slechthorende in het hoortoestel ontvangen worden.

Wanneer de persoon die het signaal moet ontvangen te dicht bij de kabel zit, kunnen er problemen ontstaan met een ringleiding. Daarom is het belangrijk dat er berekend wordt waar de kabels het best neergelegd kunnen worden. Audioropa kan u hier uitstekend mee helpen. Wij hebben namelijk ruime ervaring met het aanleggen van ringleidingen in zowel grote als kleine ruimten. Daarnaast beschikken wij ook over software die u inzicht kan geven in de gevolgen van bepaalde configuraties van de ringleiding.

Voordelen ringleiding. Doordat het audiosignaal zich niet door de ruimte hoeft te verplaatsen, kan het ook niet verstoord worden door omgevingsfactoren of verslechteren door nagalm. Voor slechthorenden is juist het onderscheiden van verschillende geluiden een groot probleem. Hierdoor is achtergrondlawaai, geroezemoes en galm voor hen storender. Ondanks het feit dat slechthorenden hoortoestellen of een CI dragen, blijft het in grote ruimtes en in geroezemoes lastig om goed te verstaan wat er gezegd wordt en de zachtere passages uit de muziek te volgen. Bij de toepassing in openbare gebouwen zal op de ringleidingversterker een signaal worden aangesloten afkomstig van de zaal- of mengversterker of dat van een microfoon. In de thuissituatie zal het audiosignaal in het algemeen afkomstig zijn van de tv of audioinstallatie. Hierdoor ondervinden huisgenoten of buren minder last van een tv of muziekinstallatie met een hoog volume. Wanneer er een ringleiding is aangelegd, wordt dit in zalen en openbare gebouwen aangegeven door het plaatsen van een bordje met de tekst ‘Ringleiding aanwezig’. Hiermee is het voor slechthorenden duidelijk dat er aandacht besteed is aan de toegankelijkheid van het gebouw voor hen. De aanwezigheid van een ringleiding zal ook zorgen voor extra publiek, omdat de groep die voorheen niet in staat was de activiteiten te volgen, dat nu wel kan. Alle bezoekers die zich binnen de lus bevinden kunnen gebruik maken van de ringleiding. Het maximum aantal gebruikers wordt bepaald door het aantal zit- of staanplaatsen binnen de lus. Het aanleggen van meerdere lussen is ook een mogelijkheid. Voordeel voor de hoortoestelgebruiker is dat hij of zij discreet gebruik kan maken van het systeem.

In het kort:

  • U kunt vrij bewegen in de omgeving met een ringleiding en toch alles goed horen.
  • Er kunnen meerdere personen tegelijk gebruik maken van de ringleiding.
  • Volume van apparaten kunt u regelen via de versterker.
  • Geschikt voor meerdere soorten gebouwen.
  • U kunt het geluid van het gebruikte apparaat horen zonder dat anderen hiervan last ondervinden.
  • De aanwezigheid van een ringleiding in uw gebouw zal zorgen voor extra publiek.

 Waarom een ringleiding? Met het aanleggen van een ringleiding verbetert u de toegankelijkheid van uw gebouw. Een ringleiding stelt slechthorenden die uw gebouw bezoeken in staat om de activiteiten beter te volgen. Wanneer er bijvoorbeeld een spreker aanwezig is, is het voor slechthorenden lastig deze persoon te verstaan door de hinder van achtergrondgeluiden. Een ringleiding in combinatie met een gehoortoestel op de T-stand versterkt alleen het geluid van de spreker en daarmee niet de achtergrondgeluiden. Daarnaast kunt u door middel van een ringleiding ook slechthorende bezoekers die de stap naar een persoonlijk hoorhulpmiddel nog niet hebben gezet tot hulp zijn. Zij kunnen namelijk met behulp van een speciale kinbeugel toch gebruik maken van de ringleiding.

In een thuissituatie zou het aanleggen van een ringleiding kunnen helpen bij het beter hoorbaar maken van bijvoorbeeld de televisie of telefoon. Er worden dan meerdere apparaten op de inductielus aangesloten, zodat deze via de ringleiding allemaal te ontvangen zijn op het gehoorapparaat. U kunt op deze manier ook televisie kijken zonder dat het geluid van de televisie aanstaat, om overlast bij huisgenoten te voorkomen.

Met deze campagne willen we exposure en links verkrijgen bij het onderwerp Ringleiding, onderstaand inhoudelijke informatie over een ringleiding.
Aanmelden voor LinkPizza

of
Delen