Campaign

Voedselpark Amsterdam

Briefing

Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder, 43 hectare. Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar een gebied met grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. Voedselpark Amsterdam is een oproep aan de gemeente om deze kans te verzilveren.

Gemeente Amsterdam wil van de Lutkemeerpolder een distributieterrein maken. Wij gaan voor Voedselpark Amsterdam. Samen kopen we het land voor alle toekomstige generaties! Veel grote Europese steden zoals Londen, Parijs, Aarhus, Barcelona en Milaan hebben een eigen voedselgebied, zo heeft Barcelona bijvoorbeeld 7000 hectare, ingeklemd tussen stad en luchthaven en heeft Milaan maar liefst 70.000 hectare voedselgebied beschermd gemaakt. Ook dichterbij, in Oostende is 30 hectare (met een vliegveld ernaast) omgevormd tot park voor meerdere functies: voedsel telen, recreatie en het creëren van een waterbuffer. In Amsterdam hebben we, behalve op microniveau, gek genoeg geen stadslandbouw.

Dit is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

Crowdfundingsactie

Als Voedselpark Amsterdam moeten we duidelijk maken dat er een groot draagvlak is. Daarom crowdfundingsactie lopen en willen we echt het miljoen halen. De rest van het geld voor de aankoop van de polder komt dan via leningen, burgercooperatie Land van Ons. Als 6.000 mensen 100 euro geven, zijn wij er van overtuigd dat de rest van het benodigde geld kunnen lenen. Het resultaat is dat we altijd een voedselpark hebben voor onszelf, onze kinderen en alle komende generaties. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de kans dat het lukt. Help jij mee?

Sign up for LinkPizza

or

Start campaign

I also want to work with Influencers. Start campaign
Share

We zoeken influencers uit Amsterdam die geinteresseerd zijn in gezonde l...