Campaign

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Centraal Beheer

Briefing

Company description

Als zelfstandig ondernemer krijg je in geval van arbeidsongeschiktheid meestal geen uitkering van de overheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is daarom een belangrijke verzekering om te overwegen. Als je ziek wordt of een ongeval krijgt, ontvangt u via uw AOV een maandelijkse uitkering. Een AOV zorgt ervoor dat je als ondernemer niet zonder inkomen komt te zitten. 

Hoe hoog dat inkomen is, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Volledig afgekeurd? Dan ontvang je een uitkering van het volledige bedrag waarvoor je verzekerd bent. Bent je voor bijvoorbeeld 60% arbeidsongeschikt, dan ontvang je 60% van het verzekerd bedrag.

Is een AOV verplicht?Ben je zelfstandige (ondernemer, zzp’er, beroepsbeoefenaar, DGA of meewerkend echtgenoot)? Dan wordt het binnenkort verplicht om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is vorig jaar afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden.

Wat houdt het advies in?

  • Een uitkering van maximaal € 1.650 bruto per maand (huidige minimum loon).
  • De premie is maximaal € 220 bruto per maand; de premie is aftrekbaar.
  • De Belastingdienst int de premie en het UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dat betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog uit zou kunnen voeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
  • De wachttijd (dat is uw eigenrisicoperiode) is standaard 52 weken, maar die mag aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
  • Zzp’ers die al een verzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.
  • De nieuwe verzekering gaat naar verwachting pas in 2024 in.

Het gaat nu nog om een advies

Op basis van wat we nu weten, gaat het nog om een advies. Er is nog géén akkoord bereikt binnen de Tweede Kamer. Het doel van minister Koolmees is om voor de zomer met een eigen voorstel te komen. Er kan u nu al iets overkomen waardoor u een paar maanden of veel langer niet meer kunt werken. U kunt uw AOV direct zelf regelen. Als de nieuwe regeling er is kunt u uw oplossing aanpassen op de nieuwe situatie.

Voorbeelden van content ideeën (kan gebruikt worden als inspiratie):

·       https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/blog/wat-is-het-juiste-moment-voor-een-arbeidsongeschiktheidsverzekering

·       https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/blog/broodfonds-zzp

·       https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/blog/5-redenen-om-geen-aov-te-nemen

·       https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/blog/aov-afsluiten

·       https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/blog/zijn-kosten-van-een-aov-aftrekbaar

·       https://bedrijven.centraalbeheer.nl/hubfs/AOV/index.html#/

·       https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/blog/wat-is-het-juiste-moment-voor-een-arbeidsongeschiktheidsverzekering

Meer informatie is te vinden op:

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/inkomensverzekeringen/arbeidsongeschiktheidsverzekering/zzp

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/inkomensverzekeringen/arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sign up for LinkPizza

or

Start campaign

I also want to work with Influencers. Start campaign
Share

Link die meegegeven moet worden: