Campaign

Smartie oefenmateriaal | Winactie herfst

Briefing

Company description

Wij zijn Smartie en wij bieden oefenmateriaal aan aan kinderen uit groep 3 t/m 8. Hiermee kunnen zij oefenen met rekenen, taal, begrijpend lezen, grammatica, spelling en woordenschat. De materialen zijn ontwikkeld door 25+ experts op het gebied van onderwijs.

Smartie creëert een brug naar de vraagstelling van de Cito- en IEP-toetsen. Dit doen wij door materiaal te ontwikkelen voor kinderen op de basisschool tussen de groepen 3 t/m 8 om de vraagstelling zo goed mogelijk te begrijpen. 

Naast het feit dat de methodes verschilden van elkaar, vonden de docenten het vaak te omslachtig, niet duidelijk en niet passen binnen de vraagstelling van de leerlingvolgsystemen. Dit kan de leerling benadelen en een vervormd beeld geven over de kwaliteiten van de leerling.

Smartie biedt de oplossing voor dit probleem door aansluiting te bieden tussen methode toetsten en LVS toetsen.

Sign up for LinkPizza

or

Start campaign

I also want to work with Influencers. Start campaign
Share

We zijn op zoek naar content creators die onze doelgroep, ouders en/of scholen, aanspreken en het...