Minder.nl Affiliate program

Minder.nl is the online business platform for entrepreneurs that compares the best energy contracts Met deze oplossing maakt Minder.nl de complexe energiemarkt weer eenvoudig, 100% onafhankelijk en transparant. In slechts 2 minuten heeft jouw bezoeker specifiek op zijn wensen het beste aanbod inzichtelijk. Dit gaat verder dan de scherpste tarieven (prijs). Het platform biedt de zakelijke gebruiker een totaaloverzicht met daarin de contractvoorwaarden plus alle energiekosten. Leveranciers kunnen zich onderscheiden door naast het gevraagde aanbod haar USP’s en aanvullende dienstverlening te positioneren. Minder.nl makes the complex energy market simple again, 100% independent and transparent. In just 2 minutes your visitor gets an offer specialized to his needs. This goes beyond the best rates (price). The platform provides the business user with a complete overview showing the contract plus all energy costs. At Minder.nl it is possible to compare energy contracts from all energy suppliers independently. Your visitor is not tied to one supplier. Promotion via cashback, email marketing, social media and keyword marketing is allowed. In addition, Minder.nl offers the following advantages: - The best prices in the market - High fees - Very good converting site with a high customer rating!

Available in

Monetizable domains

Advantages of LinkPizza

After signing up for LinkPizza you won‘t have to sign up for any other network anymore. No more applying for programs or copying tracking links. Simply install our plugin once and you‘re done. Still not convinced? Check our available programs below.

Share